Daikin Werknemers

Een subgroep van Energiejacht.
Bond Beter Leefmilieu

www.energiejacht.be

Deze groep bestaat uit de werknemers van Daikin Europe NV.