Energiesnijders

Een subgroep van Energiejacht.
Bond Beter Leefmilieu

www.energiejacht.be

Onze energiefactuur wordt duurder en daar springen wij niet altijd bewust mee om.
Met een kleine groep van energie ‘bewuste’ mensen gaan wij de strijd aan om ons verbruik van gas, elektriciteit en water via allerlei acties en slimme weetjes te verlagen.
We nemen elke week de meterstanden op, zodat we vergelijkingen kunnen maken en precies kunnen nagaan hoeveel we verbruiken.

ZO wordt je energiesnijder!