Groen Herent

Een subgroep van Energiejacht.
Bond Beter Leefmilieu

www.energiejacht.be

Herent heeft zich er (samen met heel wat andere gemeenten in Vlaams-Brabant) toe verbonden de uitstoot van broeikasgassen met 20% te doen dalen tegen 2020.

Met Groen Herent willen we dit ondersteunen en wat schot in de zaak brengen door zoveel mogelijk Herentenaars op te roepen hun energie- en waterverbruik te monitoren en te verminderen door mee te doen met de energiejacht! Elke Herentenaar is welkom zich aan te sluiten, ongeacht politieke kleur of voorkeur!