Harelbeekse compostmeesters

Een subgroep van Energiejacht.
Bond Beter Leefmilieu

www.energiejacht.be

Energiegroep ruitjesbosstraat Torhout doel: energie besparen en daardoor minder CO2 uitstoot