Het Sint-Pietersinstituut in Turnhout heeft de ambitie om de meest klimaatvriendelijke school van de regio te worden met bovenal de meest klimaatbewuste leerlingen. Verschillende ingrepen in de school, mede dankzij steun van de Provincie Antwerpen via de klimaatsubsidie, zorgen ervoor dat we onze CO2 uitstoot sterk verminderen. Zo plaatsten we een PV-installatie van 132 kWp, komt er een warmtenet, onderzoeken we of verwarmen op biomassa mogelijk is en vernieuwen we de volledige omgeving. In verschillende vakken leren onze leerlingen over het klimaat, energieverbruik en de werking van verwarmingsinstallaties. Door gebruik te maken van EnergieID willen we het energieverbruik meten, visualiseren en concretiseren. Doelstelling is om het energieverbruik en bijgevolg de CO2-uitstoot bij leerlingen thuis én familieleden/kennissen te doen dalen. Zowel leerlingen en leerkrachten als sympathisanten van de school mogen aansluiten bij deze groep.